Sidebar

Quy trình làm thủ tục nhập học dành cho Tân sinh viên khóa 2020

HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC 
Dành cho tân sinh viên khóa 2020
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) Từ ngày 06/10/2020 đến 09/10/2020
 Số 48 Cao Thắng - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng.

hdnhapjhoc1.PNGhdnhapjhoc2.PNG