Sidebar

Thông tin đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Đợt 1: Theo thông báo chung của Đại học Đà Nẵng và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Các đợt bổ sung: thông báo trên trang tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng và của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

2. Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Với thí sinh đăn ký xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực : thí sinh thực hiện đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn trên trang web tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng: http://ts.udn.vn/

- Với thí sinh đăn ký xét tuyển theo kết quả thi THPT 2020: thí sinh thực hiện đăng ký theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo

- Với thí sinh đăn ký xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ): thí sinh chọn 1 trong 2 cách sau:

+ Đăng ký trực tuyến trên trang web http://ts.udn.vn/  (nhập điểm) -> In đơn -> Ký tên -> Nộp đơn đăng ký + lệ phí

 + Tải mẫu đơn tại trang web http://ts.udn.vn/ -> Điền thông tin + Dán ảnh -> Ký tên -> Nộp đơn đăng ký + lệ phí

- Lệ phí xét tuyển: theo thống nhất chung của ĐHĐN

- Địa điểm nhận hồ sơ:

Nộp trực tiếp:

+ Ban Đào tạo, Phòng A110 Đại học Đà Nẵng,  41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

+ Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 48 Cao Thắng, Quận Hải Châu, Tp. Đà Năng

Nộp qua đường bưu điện:

+ Ban Đào tạo, Phòng A110, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

+ Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 48 Cao Thắng, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

3. Tổ hợp môn xét tuyển: 

- Tổ hợp xết tuyển theo học bạ: Xem tại đây

- Tổ hợp xét tuyển theo điểm thi THPT: Xem tại đây