Sidebar

Điểm trúng tuyển phương thức xét theo Đề án tuyển sinh riêng năm 2023 đợt xét tuyển sớm vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét theo Đề án tuyển sinh riêng năm 2023, đợt xét tuyển sớm vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật như sau:

tsr.png
Ghi chú:
(1) Điểm trúng tuyển tính theo thang điểm 300.
(2) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển.
(3) Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đợt xét tuyển sớm phải đăng ký ngành/chuyên ngành đủ điều kiện trúng tuyển vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xét trúng tuyển chính thức.