Sidebar

Những điểm mới trong tuyển sinh năm 2022

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
1. Các ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo mới tuyển năm 2022
Tên ngành/chuyên ngành/chương trình: Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới)
Ngành Công nghệ vật liệu mở ngành năm 2018, tạm dừng tuyển sinh năm 2021 và nay tuyển sinh lại trong năm 2022
Tên ngành/chuyên ngành/chương trình: Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin)
Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp mở ngành năm 2018 cho phép sinh viên chọn một trong các ngành công nghệ kỹ thuật của Trường để theo học. Năm 2022, ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp chỉ đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin
2. Phương thức tuyển sinh mới
Không có, giữ nguyên các phương thức tuyển sinh như năm 2021. 
3. Các chính sách mới đối với sinh viên trúng tuyển
3.1. Các loại học bổng:
Học bổng đặc biệt: 30 triệu đồng/1 suất x10 suất
Học bổng toàn phần: 15 triệu đồng/1 suất x 10 suất
Học bổng bán phần: 10 triệu đồng/1 suất x 20 suất
Thông tin chi tiết:
ttts1.png

3.2. Các chính sách hỗ trợ
Sinh viên là Thủ khoa, Á khoa được thưởng lần lượt là 10 triệu đồng, 8 triệu đồng có điểm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2022.
Sinh viên là Thủ khoa của Ngành (điểm học bạ và điểm thi PTTH)  được thưởng 3 triệu đồng/ 1 sinh viên có điểm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2022.
Học bổng/phần thưởng của doanh nghiệp hỗ trợ cho sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đạt kết quả cao trong đợt xét tuyển vào Trường ĐHSPKT năm 2022-2023.
Sinh viên được hỗ trợ tiền lãi khi vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội (đối với sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc thuộc gia đình hộ nghèo: hỗ trợ 100% lãi suất vay trong thời gian học tập tại trường; đối với sinh viên thuộc gia đình hộ cận nghèo hoặc gia đình khó khăn về tài chính: hỗ trợ 50% lãi suất vay trong thời gian học tập tại trường).
Sinh viên được hưởng chế độ xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập theo qui định của nhà nước.
4. Các điểm mới khác
Điều chỉnh lại một số tiêu chí xét tuyển đối với các nhóm xét tuyển trong phương thức tuyển sinh riêng