Sidebar

Thông tin đăng ký xét tuyển năm 2021 theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2021 THEO KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐHQG TP. HCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Mã trường

Tên ngành/chuyên ngành

Mã ĐKXT

Chỉ tiêu
dự kiến

Nguyên tắc xét tuyển

Tiêu chí phụ
đối với các thí sinh bằng điểm

Ngưỡng ĐBCL đầu vào

GHI CHÚ

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

V

DSK

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

 

35

 

 

 

 

 

1

DSK

    Công nghệ thông tin

7480201

7

Xét tuyển theo thứ tự từ điểm cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu và ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến hết.

Không có

Có điểm bài thi đánh giá năng lực từ 600 điểm trở lên

 

 

2

DSK

Công nghệ kỹ thuật cơ khí
(chuyên ngành Cơ khí chế tạo)

7510201

7

 

 

3

DSK

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

7

 

 

4

DSK

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

7

 

 

5

DSK

Công nghệ kỹ thuật điều khiển
và tự động hóa

7510303

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

 

- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm bài thi ĐGNL + Điểm ưu tiên

 

- Trường ĐHSPKT: Thí sinh có quyền nộp kết quả cao nhất trong các đợt thi đánh giá năng lực tổ chức trong năm 2021 để tham gia đăng ký xét tuyển.

 

Trường hợp tổng số thí sinh trúng tuyển của một ngành <15, các thí sinh sẽ được phép đăng ký chuyển sang ngành đào tạo khác có cùng tổ hợp xét tuyển, cùng phương thức tuyển và có điểm xét tuyển cao hơn điểm trúng tuyển của ngành sẽ chuyển sang.