Sidebar

Tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2021

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức tuyển sinh riêng

của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2021
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (ĐHSPKT - ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy vào các ngành theo phương thức tuyển sinh riêng của trường như sau:


1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển


Ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh được qui định trong phụ lục đính kèm.


2. Vùng tuyển, đối tượng và chính sách ưu tiên 


- Vùng tuyển: tuyển sinh trong cả nước.


- Đối tượng: thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương.


- Chính sách ưu tiên: theo quy chế tuyển sinh hiện hành.


3. Nhóm xét tuyển


- Xét trúng tuyển vào ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp của Nhà trường đối với thí sinh tốt nghiệp các trường THPT chuyên cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, thỏa mãn một trong hai tiêu chí sau:


*Nhóm 1: Học sinh trường chuyên đoạt giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi các môn văn hoá cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương dành cho học sinh lớp 12 thuộc các năm 2019, 2020, 2021.


 *Nhóm 2: Học sinh trường THPT chuyên có 03 năm học THPT đạt học sinh giỏi.


- Xét trúng tuyển vào các ngành ngoài sư phạm (trừ ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc) đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT vào năm 2021 và đáp ứng được 01 trong 03 tiêu chí sau:


*Nhóm 1: Đạt giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Tin học ở các năm 2019, 2020, 2021, có 02 năm lớp 10, 11 đạt danh hiệu học sinh Khá trở lên và có hạnh kiểm Khá trở lên.


*Nhóm 2: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các năm 2019, 2020, 2021 đã tốt nghiệp THPT vào học một số ngành tương ứng với lĩnh vực thi KHKT đạt giải được quy định cụ thể trong đề án tuyển sinh của trường.


*Nhóm 3: Có hạnh kiểm Tốt và đạt danh hiệu học sinh giỏi lớp 12, 02 năm lớp 10, 11 đạt danh hiệu học sinh Khá trở lên ở các trường THPT và có tổng điểm 02 môn ở lớp 12 trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển tối thiểu từ 15 điểm trở lên.


4. Nguyên tắc đăng ký và nguyên tắc xét tuyển


4.1. Nguyên tắc đăng ký 


- Thí sinh được đăng ký tối đa 05 nguyện vọng trong phiếu đăng ký xét tuyển ứng với các nhóm đăng ký xét tuyển ưu tiên của mình.


- Thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Các nguyện vọng không đầy đủ thông tin hoặc thông tin không chính xác sẽ không được xét. 


- Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng đăng ký sau khi đã nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). Mỗi thí sinh chỉ nộp 01 hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT); trường hợp thí sinh nộp nhiều hơn 01 hồ sơ ĐKXT thì các hồ sơ nộp sau (tính theo thời điểm nộp) không được xét.


4.2. Nguyên tắc xét tuyển


- Đối với ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp: thí sinh được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên từ Nhóm 1 đến Nhóm 2 cho đến đủ chỉ tiêu và ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến hết. Mỗi thí sinh trúng tuyển 1 nguyện vọng sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo. Đối với Nhóm 1, xét theo thứ tự giải từ cao xuống thấp. Đối với Nhóm 2, xét theo điểm trung bình của 03 năm học THPT từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều thí sinh đồng hạng vượt quá chỉ tiêu sẽ xét đến điểm trung bình môn Toán của lớp 12.


- Đối với các ngành ngoài sư phạm (trừ ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc): thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành khác nhau. Thí sinh được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên từ Nhóm 1 đến Nhóm 3 cho đến đủ chỉ tiêu và ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến hết. Mỗi thí sinh trúng tuyển 1 nguyện vọng sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo. Đối với Nhóm 1, xét theo thứ tự giải học sinh giỏi từ cao xuống thấp. Đối với Nhóm 2, xét theo thứ tự giải cuộc thi KHKT từ cao xuống thấp. Đối với Nhóm 3, xét ưu tiên theo thứ tự tổng điểm 02 môn ở lớp 12 trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều thí sinh đồng hạng vượt quá chỉ tiêu sẽ xét đến điểm trung bình môn Toán của lớp 12.


- Thí sinh không cung cấp đầy đủ minh chứng hoặc minh chứng không hợp lệ sẽ không được xét tuyển. 


- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời gian qui định của Trường ĐHSPKT - ĐHĐN. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và Trường ĐHSPKT - ĐHĐN xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung hoặc hình thức xét tuyển khác. 


5. Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển


5.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển 


Hồ sơ gồm:


- Phiếu đăng ký xét tuyển (Mẫu XT01) có đầy đủ thông tin theo quy định. Thí sinh tải mẫu phiếu trên trang tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tại đây


- Bản sao có công chứng học bạ THPT/giấy xác nhận điểm học THPT;


- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/căn cước công dân;


- Bản sao có công chứng chứng nhận tốt nghiệp THPT (nếu đã tốt nghiệp);


- Bản sao có công chứng minh chứng thuộc nhóm xét tuyển.


5.2. Lệ phí đăng ký xét tuyển 


Thí sinh đăng ký xét theo phương thức tuyển sinh riêng được miễn lệ phí xét tuyển.


6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển


6.1. Thời gian nhận hồ sơ 


Từ ngày 15/4/2021 đến ngày 15/6/2021 (tính theo dấu bưu điện).


6.2. Địa điểm nhận hồ sơ 


Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, 48 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng;


Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh vui lòng truy cập trang Tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tại địa chỉ http://tuyensinh.ute.udn.vn hoặc liên hệ với Phòng Đào tạo, Trường ĐHSPKT - ĐHĐN, 48 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3835705 hoặc 0236.3530103./. 


PHỤ LỤC

Danh mục ngành đào tạo, chỉ tiêu xét tuyển, mã đăng ký xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2021

ringe1.JPG


ringe2.JPG


ringe1.JPG