Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng: Địa chỉ tin cậy đào tạo theo định hướng ứng dụng

Tạp chí GTVT - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng là cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ...

PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 thăm sinh viên và kiểm tra công tác chuẩn bị đón sinh viên học tập, lưu trú

Vào ngày 03/05/2020, PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 đã đi thăm sinh viên Ký túc xá và kiểm tra công tác chuẩn bị đón sinh viên học tập, lưu trú.