Sidebar

Tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2022

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (ĐHSPKT - ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy vào các ngành theo phương thức tuyển sinh riêng của trường, đợt xét tuyển sớm như sau:


1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển


Ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh được quy định trong phụ lục đính kèm.


2. Vùng tuyển, đối tượng và chính sách ưu tiên 


- Vùng tuyển: tuyển sinh trong cả nước;


- Đối tượng: thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương;


- Chính sách ưu tiên: theo quy chế tuyển sinh hiện hành.


3. Nhóm xét tuyển


- Xét trúng tuyển vào ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp của trường đối với thí sinh tốt nghiệp các trường THPT chuyên cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thỏa mãn một trong hai tiêu chí sau:


+ Nhóm 1:  học sinh trường chuyên đoạt giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi các môn văn hoá cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương dành cho học sinh lớp 12 thuộc các năm 2020, 2021, 2022.


+ Nhóm 2: học sinh trường THPT chuyên có 03 năm học THPT đạt học sinh giỏi.


- Xét trúng tuyển vào các ngành ngoài sư phạm (trừ ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc) đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đáp ứng được 01 trong 03 tiêu chí sau:


+ Nhóm 3: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba HSG lớp 12 cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Tin học ở các năm 2020, 2021, 2022.


+ Nhóm 4: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các năm 2020, 2021, 2022 vào học một số các ngành tương ứng với lĩnh vực thi KHKT đạt giải của thí sinh được quy định cụ thể trong đề án tuyển sinh của trường.    


+ Nhóm 5: thí sinh đạt danh hiệu HSG lớp 12, 02 năm lớp 10, 11 đạt danh hiệu học sinh Khá trở lên ở các trường THPT và có tổng điểm 03 môn ở lớp 12 trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển tối thiểu từ 21 điểm trở lên.


4. Nguyên tắc đăng ký và nguyên tắc xét tuyển


4.1. Nguyên tắc đăng ký 


- Thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng trong phiếu đăng ký xét tuyển ứng với các nhóm đăng ký xét tuyển ưu tiên của mình;


- Thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Các nguyện vọng không đầy đủ thông tin hoặc thông tin không chính xác sẽ không được xét; 


- Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng đăng ký sau khi đã nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). Mỗi thí sinh chỉ nộp 01 hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT); trường hợp thí sinh nộp nhiều hơn 01 hồ sơ ĐKXT thì các hồ sơ nộp sau (tính theo thời điểm nộp) không được xét.


4.2. Nguyên tắc xét tuyển


- Đối với ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp: thí sinh được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên từ Nhóm 1 đến Nhóm 2 cho đến đủ chỉ tiêu và ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến hết. Mỗi thí sinh trúng tuyển 1 nguyện vọng sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo. Đối với Nhóm 1, xét theo thứ tự giải từ cao xuống thấp. Đối với Nhóm 2, xét theo điểm trung bình của 03 năm học THPT từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều thí sinh đồng hạng vượt quá chỉ tiêu sẽ xét đến điểm trung bình môn Toán của lớp 12;


- Đối với các ngành ngoài sư phạm (trừ ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc): thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành khác nhau. Thí sinh được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên từ Nhóm 3 đến Nhóm 5 cho đến đủ chỉ tiêu và ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến hết. Mỗi thí sinh trúng tuyển 1 nguyện vọng sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo. Đối với Nhóm 3, xét theo thứ tự giải HSG từ cao xuống thấp. Đối với Nhóm 4, xét theo thứ tự giải cuộc thi KHKT từ cao xuống thấp. Đối với Nhóm 5, xét ưu tiên theo thứ tự tổng điểm 03 môn ở lớp 12 trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều thí sinh đồng hạng vượt quá chỉ tiêu sẽ xét đến điểm trung bình môn Toán của lớp 12;


- Thí sinh không cung cấp đầy đủ minh chứng hoặc minh chứng không hợp lệ sẽ không được xét tuyển. 


4.3. Công bố kết quả xét tuyển và xử lý nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GDĐT


- Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, Trường ĐHSPKT công bố kết quả xét tuyển sớm và danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh tốt nghiệp năm 2022);


- Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở đợt xét tuyển sớm phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng đã được công bố đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo kế hoạch chung để xử lý nguyện vọng toàn quốc;


- Thí sinh chỉ trúng tuyển chính thức sau khi có kết quả xử lý nguyện vọng cuối cùng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo;


- Các thí sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển ở đợt xét tuyển sớm sẽ không được xử lý nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


5. Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển


5.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển 


Hồ sơ gồm:


- Phiếu đăng ký xét tuyển (Mẫu XT01) có đầy đủ thông tin theo quy định. Thí sinh tải mẫu phiếu trên trang tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tại địa chỉ http://tuyensinh.ute.udn.vn; 


- Bản sao có công chứng học bạ THPT/giấy xác nhận điểm học THPT;


- Bản sao có công chứng minh chứng thuộc nhóm xét tuyển;


- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/căn cước công dân;


- Bản sao có công chứng chứng nhận tốt nghiệp THPT (nếu đã tốt nghiệp).


5.2. Lệ phí đăng ký xét tuyển 


Thí sinh đăng ký xét theo phương thức tuyển sinh riêng được miễn lệ phí xét tuyển.


6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển


6.1. Thời gian nhận hồ sơ 


Từ ngày 10/5/2022 đến ngày 10/6/2022 (tính theo dấu bưu điện).


6.2. Địa điểm nhận hồ sơ 


Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, 48 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng;


Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh vui lòng truy cập trang Tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tại địa chỉ http://tuyensinh.ute.udn.vn hoặc liên hệ với Phòng Đào tạo, Trường ĐHSPKT - ĐHĐN, 48 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3835705 hoặc 0236.3530103./. 


Xem thông tin chi tiết thông báo (link thông báo)


Phiếu đăng ký xét tuyển (Mẫu XT01) (link phiếu XT01)

0001.jpg

0002.jpg