Sidebar

Thông tin đăng ký xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021 theo kết quả thi THPT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 THEO KẾT QUẢ THI THPT

dthi1.JPG
dthi2.JPG
dthi3.JPG

Ghi chú: 
- Ngưỡng ĐBCL đầu vào được công bố sau khi có kết quả thi THPT. Đối với ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, yêu cầu điểm môn Vẽ mỹ thuật >=5,00 điểm.
- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên
- Trường ĐHSPKT: Trường hợp tổng số thí sinh trúng tuyển của một ngành <15, các thí sinh sẽ được phép đăng ký chuyển sang ngành đào tạo khác có cùng tổ hợp xét tuyển, cùng phương thức tuyển và có điểm xét tuyển cao hơn điểm trúng tuyển của ngành sẽ chuyển sang.