Sidebar

Thời sự DaNangTV trưa 24/12/2022 "Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trao học bổng cho sinh viên"

Thời sự DaNangTV trưa 24/12/2022 "Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trao học bổng cho sinh viên"

Thời sự trưa ngày 11-10-2022 Đài DaNangTV "Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật khai giảng năm học mới"

Thời sự trưa ngày 11-10-2022 Đài DaNangTV "Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật khai giảng năm học mới"

Thời sự VTV 8: Khởi nghiệp giảng đường - Ươm mầm tài năng

Cuộc thi "Khởi nghiệp Công nghệ trong Sinh viên" (InTE UD) lần thứ II do được Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng tổ chức. Có 09 đội lọt vào vòng chung kết, trong đó Trường ĐHSPKT có 03 đội.

Bản tin số 1 - Chiến dịch tình nguyện hè năm 2022 của UTE - UDN

Bản tin số 1 - Chiến dịch tình nguyện hè năm 2022 của UTE - UDN

Bản tin Đài DaNangTV ngày 20/6/2022: "Ngày hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng"

Bản tin Đài DaNangTV ngày 20/6/2022: "Ngày hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng"

Thời sự Trưa ngày 10-6-2022 đài DaNangTV: Nâng cao tính ứng dụng thực tiễn trong nghiên cứu khoa học

Thời sự Trưa ngày 10-6-2022 đài DaNangTV: Nâng cao tính ứng dụng thực tiễn trong nghiên cứu khoa học

Giới thiệu thông tin đào tạo khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường

Giới thiệu thông tin đào tạo khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Giới thiệu chương trình học bổng tại UTE - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - DSK

Giới thiệu chương trình học bổng tại UTE - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - DSK

10 lý do nên học tại UTE - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

10 lý do nên học tại UTE - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Phương thức tuyển sinh riêng năm 2022

Phương thức tuyển sinh riêng năm 2022

Trang 1 / 2 1 2 Tiến