Sidebar

Chương trình Chào ngày mới 28/01/2024 DaNangTv "Ngày hội sáng tạo công nghệ UTE InnoTech Day 2024"

Chương trình Chào ngày mới 28/01/2024 DaNangTv "Ngày hội sáng tạo công nghệ UTE InnoTech Day 2024"

Chương trình Khoa học và Đời sống đài Đà NẵngTV: "Ươm mầm sáng tạo từ cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học"

Chương trình Khoa học và Đời sống đài Đà NẵngTV: "Ươm mầm sáng tạo từ cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học"

Thời sự trưa DaNangTV 17/11/2023 "Đại học Sư phạm Kỹ thuật trao 374 triệu đồng học bổng cho sinh viên"

Thời sự trưa DaNangTV 17/11/2023 "Đại học Sư phạm Kỹ thuật trao 374 triệu đồng học bổng cho sinh viên"

Thời sự DaNangTV trưa 11/11/2023 "Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trao bằng tốt nghiệp"

Thời sự DaNangTV trưa 11/11/2023 "Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trao bằng tốt nghiệp"

Thời sự 19/9/2023 DaNangTV: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng Khai giảng năm học mới

Thời sự 19/9/2023 DaNangTV: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng Khai giảng năm học mới và nhận giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn cơ sở giáo dục.

Thời sự trưa 06/9/2023 Đài DaNangTV "Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng đón tân sinh viên"

Thời sự trưa 06/9/2023 Đài DaNangTV "Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng đón tân sinh viên"

Chương trình 24 Online Đài VTV8 "Học kỳ Doanh nghiệp - Bước chạy đà từ giảng đường ra công xưởng"

Chương trình 24 Online Đài VTV8 "Học kỳ Doanh nghiệp - Bước chạy đà từ giảng đường ra công xưởng"

Thời sự 28/6/2023 đài DaNangTV1 "Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổng kết hoạt động sinh viên NCKH"

Thời sự 28/6/2023 đài DaNangTV1 "Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổng kết hoạt động sinh viên NCKH"

Thời sự DaNangTV trưa 24/12/2022 "Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trao học bổng cho sinh viên"

Thời sự DaNangTV trưa 24/12/2022 "Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trao học bổng cho sinh viên"

Thời sự trưa ngày 11-10-2022 Đài DaNangTV "Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật khai giảng năm học mới"

Thời sự trưa ngày 11-10-2022 Đài DaNangTV "Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật khai giảng năm học mới"

Trang 1 / 3 1 2 3 Tiến