Sidebar

Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đà Nẵng hướng dẫn nữ sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) làm đề tài nghiên cứu khoa học được công bố trên Tạp chí thuộc danh mục ISI

Với sự hướng dẫn của các giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), đề tài nghiên cứu khoa học của nữ sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) được công bố trên Tạp chí thuộc danh mục ISI.

Bản tin thời sự DRT ngày 18/05/2020: Nghiên cứu ứng dụng thẻ du lịch thông minh

Bản tin thời sự DRT ngày 18/05/2020: Nghiên cứu ứng dụng thẻ du lịch thông minh

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm, máy móc phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19

Trong thời gian qua, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã cho ra đời nhiều sản phẩm nghiên cứu phục vụ nhu cầu cấp thiết trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của cộng đồng, xã hội.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng, rà soát, đánh giá chương trình đào tạo

Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo và rà soát chương trình đào tạo giữa chu kỳ, vào ngày 14/02/2020 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức buổi Hội nghị Xây dựng, rà soát, đánh giá chương trình đào tạo cho toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên các khoa và đơn vị chức năng.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức workshop “ UTE towards education 4.0”

Trong khuôn khổ dự án Emvitet “Tăng cường năng lực cho giảng viên Việt Nam hướng đến giáo dục 4.0” thuộc chương trình Eramus+ giữa Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) - Đại học Đà Nẵng với Trường Đại học Khoa học Ứng dụng HAMK, Phần Lan. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức workshop “ UTE towards education 4.0”