Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo Học kỳ doanh nghiệp

Đào tạo gắn liền với thực tiễn xã hội là một trong những yếu tố then chốt quyết định tới sự tồn tại và phát triển của nhà trường. Trong những năm vừa qua, bên cạnh việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đặc biệt quan tâm tới công tác thực tập doanh nghiệp nhằm gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn công việc.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức khóa tập huấn về “Giáo dục STEM kết nối cộng đồng - 2021”

Từ ngày 15 đến ngày 18/4/2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức khóa tập huấn về “Giáo dục STEM kết nối cộng đồng - 2021”

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng phối hợp IIG Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “TOEIC – Chìa khoá mở cánh cửa thành công – Bí quyết chinh phục nhà tuyển dụng”

Ngày 14/4/2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã phối hợp IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “TOEIC – Chìa khoá mở cánh của thành công – Bí quyết chinh phục nhà tuyển dụng”.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng Tổ chức Tập huấn “Thực hành đo lường đánh giá đo lường mức độ đạt chuẩn đầu ra học phần và chương trình đào tạo”

Nhằm giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên nắm rõ cách thức thực hiện đo lường và đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra của từng học phần và chương trình đào tạo. Trong hai ngày 02/04 và ngày 03/04/2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Tập huấn “Thực hành đo lường đánh giá đo lường mức độ đạt chuẩn đầu ra học phần và chương trình đào tạo”.

Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đà Nẵng hướng dẫn nữ sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) làm đề tài nghiên cứu khoa học được công bố trên Tạp chí thuộc danh mục ISI

Với sự hướng dẫn của các giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), đề tài nghiên cứu khoa học của nữ sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) được công bố trên Tạp chí thuộc danh mục ISI.

Bản tin thời sự DRT ngày 18/05/2020: Nghiên cứu ứng dụng thẻ du lịch thông minh

Bản tin thời sự DRT ngày 18/05/2020: Nghiên cứu ứng dụng thẻ du lịch thông minh

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm, máy móc phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19

Trong thời gian qua, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã cho ra đời nhiều sản phẩm nghiên cứu phục vụ nhu cầu cấp thiết trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của cộng đồng, xã hội.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng, rà soát, đánh giá chương trình đào tạo

Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo và rà soát chương trình đào tạo giữa chu kỳ, vào ngày 14/02/2020 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức buổi Hội nghị Xây dựng, rà soát, đánh giá chương trình đào tạo cho toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên các khoa và đơn vị chức năng.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức workshop “ UTE towards education 4.0”

Trong khuôn khổ dự án Emvitet “Tăng cường năng lực cho giảng viên Việt Nam hướng đến giáo dục 4.0” thuộc chương trình Eramus+ giữa Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) - Đại học Đà Nẵng với Trường Đại học Khoa học Ứng dụng HAMK, Phần Lan. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức workshop “ UTE towards education 4.0”