Sidebar

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT năm 2020

Điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT năm 2020

Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo phương thức xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2020

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) công bố điểm trúng tuyển vào các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN theo phương thức xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2020 như sau:

Công bố điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ đợt 1 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ đợt 1 năm 2020 như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển các năm

Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm 2019, 2018