Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT năm 2023

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT năm 2023

Điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2023 theo phương thức xét kết quả học tập THPT (xét học bạ)

Điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT đợt 1 năm 2023 đợt xét tuyển sớm vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (DSK) - Đại học Đà Nẵng

Điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2023 theo phương thức sử dụng kết quả thi ĐGNL ĐHQGTpHCM

Điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2023 theo phương thức sử dụng kết quả thi ĐGNL ĐHQGTpHCM đợt 1 năm 2023 đợt xét tuyển sớm vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (DSK) - Đại học Đà Nẵng

Điểm trúng tuyển phương thức xét theo Đề án tuyển sinh riêng năm 2023 đợt xét tuyển sớm vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng

Điểm trúng tuyển phương thức xét theo Đề án tuyển sinh riêng năm 2023 đợt xét tuyển sớm vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả học tập thpt năm 2022 vào ngành Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả học tập thpt năm 2022 vào ngành Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Điểm trúng tuyển phương thức xét học bạ trung học phổ thông năm 2022 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐHĐN xét tuyển sớm – đợt bổ sung từ ngày 09/7/2022 đến ngày 15/7/2022

Điểm trúng tuyển phương thức xét học bạ trung học phổ thông năm 2022 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐHĐN xét tuyển sớm – đợt bổ sung từ ngày 09/7/2022 đến ngày 15/7/2022

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi ĐGNL ĐHQG TPHCM tổ chức năm 2022

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi ĐGNL ĐHQG TPHCM tổ chức năm 2022

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT đợt 1 – 2022

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT đợt 1 – 2022

Điểm chuẩn vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật theo phương thức xét học bạ THPT - 2021

Điểm chuẩn vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật theo phương thức xét học bạ THPT - 2021

Trang 1 / 2 1 2 Tiến