Sidebar

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT ĐỢT 1 NĂM 2021

🎯Thông tin xét học bạ của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật-DSK: http://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/DHTbao/5516
🎯Hướng dẫn đăng ký:
1. Hồ sơ gồm: 
    - Chứng minh nhân dân/căn cước công dân;;
    - Chứng nhận tốt nghiệp THPT (Nếu đã TN);
    - Học bạ THPT/giấy xác nhận điểm học THPT;
    - Minh chứng được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng (nếu đăng ký hưởng ưu tiên);
    - Minh chứng khác theo yêu cầu của cơ sở đào tạo. 
2. Hướng dẫn đăng ký trực tuyến
      Thí sinh thực hiện qua 4 bước gồm:
             Bước 1: Lập phiếu đăng ký
             Bước 2: Đính kèm hồ sơ các minh chứng 
             Bước 3: Xác nhận đăng ký
             Bước 4: Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến qua cổng thanh toán VNPAY
3. Thời gian đăng ký, lệ phí
- Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến: từ ngày 15/4/2021 đến ngày 15/6/2021
- Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đ/nguyện vọng
4. Một số lưu ý:
- Sau Bước 4, thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng.
- Thí sinh đăng ký xét tuyển thành công sau khi kết thúc Bước 5
- Thí sinh có thể nộp hồ sơ ĐKXT khi chưa có chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021) và bổ sung sau khi có kết quả thi. 
🎯Để được hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong quá trình đăng ký, thí sinh tham gia vào nhóm Hỗ trợ nộp hồ sơ xét học bạ của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật-DSK: https://zalo.me/g/ipropb352
💢Các bạn thí sinh cũng có thể cầm theo hồ sơ, đến Phòng Đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 48 Cao Thăng-Đà Nẵng, để được hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến.