Sidebar

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trình độ đại học hình thức chính quy năm 2024 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trình độ đại học hình thức chính quy năm 2024 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Tuyển sinh đại học hình thức chính quy theo Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm 2024

Tuyển sinh đại học hình thức chính quy theo Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm 2024

Nộp phiếu điểm thi môn Vẽ mỹ thuật để xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vào ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Nộp phiếu điểm thi môn Vẽ mỹ thuật để xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vào ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Tuyển sinh đại học hình thức chính quy theo Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng năm 2023

Tuyển sinh đại học hình thức chính quy theo Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng năm 2023

Tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2022

Tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2022

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT ĐỢT 1 NĂM 2021

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT ĐỢT 1 NĂM 2021

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2021

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2021

Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ THPT năm 2021

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy vào các trường đại học thành viên, phân hiệu, viện, khoa trực thuộc (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) năm 2021, theo phương thức xét học bạ THPT như sau :

Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2021

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy vào các trường đại học thành viên, phân hiệu, viện, khoa trực thuộc (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) năm 2021, theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, như sau :

Thông báo đăng ký dự thi các môn năng khiếu trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

Thông báo đăng ký dự thi các môn năng khiếu trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

Trang 1 / 2 1 2 Tiến