Sidebar

Thông tin tuyển sinh năm 2023 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - DSK


pbchitieu1.png
pbchitieu2.png

Ghi chú:      

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TỔ CHỨC THI MÔN VẼ MỸ THUẬT
1 Đại học Kiến trúc Hà Nội
2 Đại học Xây dựng Hà Nội
3 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
4 Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
5 Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
6 Đại học Xây dựng Miền Trung
7 Đại học Khoa học - Đại học Huế
8 Đại học Kiến trúc TP. HCM
9 Đại học Công nghệ TP. HCM
10 Đại học Tôn Đức Thắng
11 Đại học Văn Lang
12 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
13 Đại học Mỹ thuật TPHCM
- Đối với ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 02 năm đầu tại Kon Tum), Trường dự kiến tổ chức đăng ký và xét tuyển ở các đợt bổ sung hoặc cùng với đợt xét tuyển chính thức theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.