Sidebar

Ngành Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng (Chuyên Ngành: Xây Dựng Hạ Tầng Đô Thị)

Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng thuộc Khoa Kỹ thuật Xây dựng -Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật  theo định hướng ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho quy hoạch, xây dựng và hiện đại hóa các công trình cơ sở hạ tầng. Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và những sinh viên tốt nghiệp ngành này trong những năm qua đã tham gia thiết kế thi công nhà cửa, cầu đường, hầm chui, cầu vượt, cây xanh, chiếu sáng,... trong đô thị như: thiết kế và thi công nút giao thông Ngã ba Huế; cầu vượt Hòa Cầm; hầm chui Điện Biên Phủ; đường Trường Sa; đường Nguyễn Văn Linh tại thành phố Đà Nẵng; cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; giám sát các hoạt động đô thị qua hệ thống camera như: di chuyển của xe buýt BRT, chống ùn tắc giao thông, cảnh báo tai nạn giao thông cho các đô thị miền Trung, …

csht1.jpg

Nút giao thông Ngã ba Huế, điểm nhấn kiến trúc thành phố Đà Nẵng

Chương trình đào tạo của ngành gồm 131 tín chỉ chia làm 3 khối kiến thức : đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành với các học phần bắt buộc, tự chọn bắt buộc, tự chọn tự do và kỹ năng mềm. Sinh viên được chủ động sắp xếp kế hoạch học tập và có quyền lựa chọn học các giảng viên yêu thích. Với mục tiêu đào tạo theo hướng ứng dụng, các học phần thực hành, thực tập, đồ án chiếm tỷ lệ gần 30% số tín chỉ cần được tích lũy. Giảng viên khoa Kỹ thuật Xây dựng sẽ là người truyền đạt  tri thức và cố vấn học tập cho sinh viên trong 4 năm tại trường. Sinh viên theo học ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng sẽ được trang bị kiến thức vững chắc, năng lực thực hành nghề nghiệp cao, có khả năng thích ứng với môi trường kinh tế - xã hội, làm việc độc lập, sáng tạo, giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật chuyên ngành nhằm đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

csht2.jpg.png

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, việc xây dựng đô thị thông minh là xu hướng được các thành phố .