Sidebar

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng đợt bổ sung từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/20

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng đợt bổ sung từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023

Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ tân sinh viên đại học Hệ chính quy khóa tuyển sinh năm 2023

Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ tân sinh viên đại học Hệ chính quy khóa tuyển sinh năm 2023

Điểm trúng tuyển vào các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT 2023

Điểm trúng tuyển vào các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT 2023

Điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2023 Theo phương thức xét kết quả thi thpt năm 2023

Điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2023 Theo phương thức xét kết quả thi thpt năm 2023

Điểm nhận đăng ký xét tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT đối với các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe năm 2023

Điểm nhận đăng ký xét tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT đối với các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe năm 2023

Điểm nhận đăng ký xét tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT (trừ các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe) năm 2023

Điểm nhận đăng ký xét tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT (trừ các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe) năm 2023

Thông báo nộp phiếu điểm thi môn Vẽ mỹ thuật để xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vào ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Thông báo nộp phiếu điểm thi môn Vẽ mỹ thuật để xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vào ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trình độ đại học hình thức chính quy năm 2023 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trình độ đại học hình thức chính quy năm 2023 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Tuyển sinh đại học hình thức chính quy theo Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng năm 2023

Tuyển sinh đại học hình thức chính quy theo Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng năm 2023

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông năm 2023

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông năm 2023

Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiến