Sidebar

Mã trường: DSK – Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 1.200 – Số ngành tuyển: 15 – 4 phương thức xét tuyển: Tuyển sinh riêng: 25; Xét tuyển theo kết quả thi THPT: 734 – Xét tuyến theo học bạ THPT: 406 – Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực: 35 cho 5 ngành – Trang web tuyển sinh http://tuyensinh.ute.udn.vn – Số điện thoại liên hệ: (0236) 3 530 103 – 3 835 705

Danh sách thí sinh được nhập học trực tuyến tính đến ngày 18_9_2021

Ngày 16/9, cùng với nhiều trường đại học (ĐH) trên cả nước, ĐH Đà Nẵng đã công bố điểm điểm chuẩn vào các trường ĐH thành viên (ĐHTV) và các đơn vị đào tạo trực thuộc (ĐVĐTTT) theo phương thức xét kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Hướng dẫn quy trình nhập học trực tuyến (theo Kế hoạch số 439 ngày 23/8/2021 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật)

Điểm chuẩn vào các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT 2021

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển theo phương thức kết quả thi THPT năm 2021