Sidebar

Mã trường: DSK – Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 1.200 – Số ngành tuyển: 15 – 4 phương thức xét tuyển: Tuyển sinh riêng: 25; Xét tuyển theo kết quả thi THPT: 734 – Xét tuyến theo học bạ THPT: 406 – Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực: 35 cho 5 ngành – Trang web tuyển sinh http://tuyensinh.ute.udn.vn – Số điện thoại liên hệ: (0236) 3 530 103 – 3 835 705

Danh sách thí sinh được nhập học trực tuyến tính đến ngày 18_9_2021

Hướng dẫn quy trình nhập học trực tuyến (theo Kế hoạch số 439 ngày 23/8/2021 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật)

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển theo phương thức kết quả thi THPT năm 2021

Tổ chức xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến đối với thí sinh trúng tuyển đợt 2 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm 2021

Infoghraphic Xác nhận nhập học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng