Sidebar

Mã trường: DSK – Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 : 1.700 – Số ngành tuyển: 24 – 5 phương thức xét tuyển: 1.Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024(100) - 2.Xét kết quả học tập cấp THPT (xét học bạ 200)– 3. Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (301) : 20 – 4. Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường (303) – 5. Xét kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQGTPHCM (402) - Trang web tuyển sinh http://tuyensinh.ute.udn.vn – Số điện thoại liên hệ: (0236) 3 530 103 – 3 835 705

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng đợt bổ sung từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023

Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ tân sinh viên đại học Hệ chính quy khóa tuyển sinh năm 2023

Điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2023 Theo phương thức xét kết quả thi thpt năm 2023

Điểm trúng tuyển vào các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT 2023

Điểm nhận đăng ký xét tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT đối với các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe năm 2023