Sidebar

Mã trường: DSK – Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 : 1.300 – Số ngành tuyển: 16 – 4 phương thức xét tuyển: Tuyển sinh riêng: 20; Xét tuyển theo kết quả thi THPT: 860 – Xét tuyến theo học bạ THPT: 400 – Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực: 20 – Trang web tuyển sinh http://tuyensinh.ute.udn.vn – Số điện thoại liên hệ: (0236) 3 530 103 – 3 835 705

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng đợt bổ sung từ ngày 30/9/2022 đến ngày 09/10/2022

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Hướng dẫn quy trình làm thủ tục nhập học dành cho tân sinh viên Khóa 2022

Điểm trúng tuyển phương thức xét học bạ trung học phổ thông năm 2022 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐHĐN xét tuyển sớm – đợt bổ sung từ ngày 09/7/2022 đến ngày 15/7/2022

Hệ thống quản lý thi Tốt nghiệp THPT - TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (Dành cho Thí sinh)

Tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét học bạ trung học phổ thông năm 2022 (dành cho các ngành có môn năng khiếu) đợt xét từ ngày 22/7/2022 đến ngày 20/8/2022