Sidebar

Mã trường: DSK – Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 : 1.700 – Số ngành tuyển: 24 – 5 phương thức xét tuyển: 1.Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024(100) - 2.Xét kết quả học tập cấp THPT (xét học bạ 200)– 3. Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (301) : 20 – 4. Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường (303) – 5. Xét kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQGTPHCM (402) - Trang web tuyển sinh http://tuyensinh.ute.udn.vn – Số điện thoại liên hệ: (0236) 3 530 103 – 3 835 705

Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã có trên 20 năm kinh nghiệm trong đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực hóa học, thực phẩm, sinh học và môi trường. Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, Khoa đã không ngừng phát triển và hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyển sinh đại học hình thức chính quy theo Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm 2024

Ngày 29/11/2023, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2023.

Ngày 06/01 và ngày 07/01/2024, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã tham gia Chương trình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2024 tại thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng.

Ngày 03/3/2024, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã tham gia chương trình “Tư vấn mùa thi 2024” do Báo Thanh niên tổ chức tại Trường Quốc tế Sky-line Hill, Khu Đô thị Hà My Đông A, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.